Політика конфіденційності

Ця Політика є невід’ємною частиною Угоди користувача (надалі — «Угода»), що розміщена та/або доступна в мережі Інтернет на домені Сайту, а також інших угод, укладених з Користувачем або можливих для укладення з Користувачем.

Користуючись сервісами Сайту, Користувач висловлює свою згоду з Політикою конфіденційності персональних даних сайту (надалі – Політика Конфіденційності) та, вільній волею та в своєму власному інтересі, надає письмову згоду на такі способи обробки Персональної інформації: збирання, запис, систематизація, зберігання, уточнення (оновлення), зміна, вилучення, використання, передача (поширення, надання доступу), анонімізація, блокування, видалення, знищення за визначеними цілями, які викладені в цій Політиці, з використанням засобів автоматизації або без них, за власним розсудом. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності, Клієнт/Користувач має право відмовитися від надсилання персональних даних, заповнивши відповідні форми.

Політика конфіденційності поширюється на всю особисту інформацію, яку Сайт може отримати про Клієнта/Користувача під час використання сайту, програм або продуктів, які надає Сайт.

Мети збору персональних даних Користувача

Сайт може використовувати особисті дані Клієнта/Користувача для таких цілей:

 • Ідентифікація зареєстрованого Користувача на Сайті.
 • Надання Користувачу доступу до ресурсів Сайту та партнерів Сайту.
 • Встановлення зв’язку з Користувачем, включаючи телефонні дзвінки, відправлення повідомлень, відповіді на запити щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок, надсилання рекламної та іншої інформації про акції та послуги Сайту.
 • Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайству.
 • Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, які надає Користувач.
 • Надання ефективної клієнтської та технічної підтримки Користувачу у випадку проблем, пов’язаних з використанням Сайту.
 • Повідомлення Користувача про оновлення послуг, спеціальні пропозиції, цінову інформацію, розсилка новин та іншої корисної інформації від Сайту або його партнерів.

Інформація, що збирається

Ми отримуємо наступну інформацію:

 • Технічні дані, які автоматично збираються під час вашого візиту, технічним забезпеченням Сайту.
 • Особисті дані, які ви надаєте під час заповнення відповідної форми, або інформація, отримана Сайтом через ваші соціальні мережі.
 • Інша інформація, яку Користувач може надати за власним бажанням.

Інформація технічного характеру

Під час вашого відвідування Сайту, адміністрація автоматично отримує доступ до стандартної інформації з журналів реєстрації сервера (server logs). Ця інформація включає в себе IP-адресу вашого комп’ютера (або проксі-сервера, якщо такий використовується для з’єднання з Інтернетом), назву вашого провайдера, доменне ім’я, тип браузера та операційну систему, дані про сайт або сторінку в соціальних мережах, з якого ви перейшли на Сайт, сторінки Сайту, які ви відвідуєте, дату та час цих відвідувань, а також файли Cookie. Ця інформація аналізується нами в агрегованому (загальному) вигляді для оцінки відвідуваності Сайту та використовується для покращення та розвитку Сайту. Ніколи не розголошується зв’язок між вашою IP-адресою та вашою особистою інформацією третім особам, за винятком випадків, коли на це є ваша згода або це вимагає законодавство.

Також технічна інформація про відвідування Сайту (у загальному вигляді) збирається за допомогою встановлених на сайті систем статистики.

Персональні дані, надані користувачем

Для укладення Договорів Користувач може також надати наступну особисту інформацію про себе або про організацію та її представників, від якої він діє:

 • ім’я
 • по батькові
 • прізвище
 • посада
 • телефонний номер
 • телеграм
 • пошта

Також можуть бути надані

 • найменування,
 • корпоративні реєстраційні дані (код підприємства, податковий номер),
 • адреса реєстрації та поштова адреса такої організації,
 • корпоративний телефонний номер,
 • розрахунковий рахунок,
 • назва обслуговуючого банку та кореспондентський рахунок тощо.

Відомості про організацію не вважаються персональними даними.

Обов’язки учасників

Користувач має наступні обов’язки:

 • Представити інформацію про особисті дані, необхідні для користування Сайтом згідно з умовами Угоди або для укладання Договору.
 • При укладанні Договору з Власником Сайту оновлювати надану інформацію про особисті дані у випадку її зміни.

Адміністрація/представник Сайту/Власник Сайту має такі обов’язки:

 • Використовувати зібрану інформацію виключно в рамках, визначених цією Політикою конфіденційності.
 • Забезпечувати зберігання конфіденційної інформації, не передбаченої для розголошення без попередньої згоди Користувача. Персональні дані Користувача можуть зберігатися або передаватися уповноваженим державним органам тільки у випадках, передбачених законодавством.
 • Застосовувати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до стандартів, зазвичай використовуваних для захисту такого роду інформації в бізнес-сфері.
 • Провести знищення або блокування персональних даних Користувача за його запитом або за вимогою уповноважених органів з метою перевірки в разі виявлення неточностей або неправомірних дій.

Захист інформації, яку ми збираємо

Для забезпечення конфіденційності даних Користувачів Сайт застосовує відповідні організаційні та технічні заходи безпеки. Доступ до персональних даних мають лише співробітники, для яких ця інформація є необхідною для виконання їхніх робочих обов’язків.

Користувач усвідомлює, що недбале ставлення до безпечного зберігання своїх персональних даних може спричинити несанкціонований доступ третіх осіб до цих даних. Сайт не несе відповідальності за шкоду, завдану таким несанкціонованим доступом. Для забезпечення безпеки ми рекомендуємо Користувачам використовувати складні паролі, які містять комбінацію цифр і літер.

Додаткові умови

Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди та попереднього повідомлення Користувача. Відповідальність за ознайомлення з оновленою версією Політики Конфіденційності, що регулює правила користування Сайтом, покладається на Користувача. Зміни до Політики конфіденційності набувають чинності з моменту їхнього розміщення на Сайті, якщо новою редакцією не передбачено іншого.

Актуальна редакція Політики доступна на веб-сайті Виконавця та його піддоменах у мережі Інтернет.

Дана Політика конфіденційності розроблена та діє відповідно до чинного Законодавства України про захист фізичних осіб у сфері обробки персональних даних та про вільний перехід таких даних.

 
TG