Договір Користувача

Цей документ, що називається “Договір Користувача” (далі – “Договір”), встановлює правила використання ресурсів Сайту та загальні умови можливих послуг між Виконавцем (далі – “Власник Сайту”) з одного боку, та фізичною чи юридичною особою-Замовником, яка погодилася з умовами цього Договору шляхом приєднання до нього повністю та беззастережно (далі – “Користувач сайту”) – з іншого боку. При цьому, у подальшому, коли ми згадуємо обидві сторони, маємо на увазі “Сторони”, а коли мова йде про окремий суб’єкт, то – “Сторона”.

Цей Договір і всі виникаючі з нього відносини Сторін регулюються чинним законодавством.

Основні положення Договору Користувача

У цьому документі та всіх зв’язаних з ним матеріалах застосовуються наступні терміни та визначення:

  • Сайт Власника/Сайт – це Інтернет-ресурс, розміщений у домені Власника сайту та його піддоменах.
  • Договір – угода, що включає всі зміни та доповнення.
  • Адміністрація/Представник Сайту, Власника Сайту – це особа, яка має повноваження від імені Власника сайту здійснювати дії, передбачені угодою.
  • Відвідувач – будь-яка особа, яка перейшла на Сайт та переглядає його вміст.
  • Користувач – це дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цього Договору у власному інтересі або від імені та у інтересах юридичної особи, яку вона представляє.

Будь-який Відвідувач Сайту за власним бажанням може заповнити форму, що надається для цього, та стати Користувачем. Сайт містить інформацію та матеріали про товари та послуги, які, можливо, будуть доступні Користувачеві у разі укладення реального Договору. Якщо яка-небудь фізична особа зареєструвалася як Користувач від імені уповноваженої юридичної особи, це означає, що відповідна юридична особа приймає умови цього Договору в повному обсязі.

Зокрема, при використанні Сайту, Користувач не має права представляти себе як інша особа чи представник організації або спільноти без належних повноважень, включаючи представництво співробітників Сайту. Також заборонено використання будь-яких інших незаконних методів представництва осіб у мережі Інтернет та надмірне ускладнення представлення Користувачів, Сайту та його представників з метою спотворення характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів.

У випадку виявлення порушення прав та/або інтересів у зв’язку з використанням Сайту, в тому числі іншим Користувачем, слід повідомити Власника Сайту шляхом направлення письмового повідомлення або телефонного дзвінка з детальним описом порушення та/або гіпертекстовим посиланням на сторінку, яка містить матеріали, порушуючи відповідні права та/або інтереси Сайту.

Інтелектуальні власність

Усі складові, доступні через Сайт, включаючи елементи дизайну, текст, графічні візуальні матеріали, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музику, звукові ефекти та інші складові, що розміщені в межах Сайту, належать винятково Сайту та іншим правовласникам. Користувачеві надається право на використання функціоналу Сайту в межах його загальних можливостей.

Будь-яке використання Сайту іншими способами, зокрема шляхом копіювання (відтворення) матеріалів, розміщених на Сайті, а також елементів дизайну, комп’ютерних програм і баз даних, що входять до складу Сайту, строго заборонені, якщо це не передбачено цією Угодою або в інших угодах.

Користувач не має права репродукції, повторення та копіювання, продажу або використання будь-якої частини Сайту (включаючи Контент, доступний через Додатки) для комерційних цілей, якщо Користувач не отримав відповідних дозволів від Сайту/Власників Сайту або це не передбачено додатковими документами (Договорами, Додатками тощо).

Користуванням Сайтом Користувач згоден використовувати розміщений на ньому Контент тільки для особистого некомерційного використання за умови дотримання всіх законів про авторське право, суміжні права, товарні знаки, збереження авторства та правовласника. Винятком є випадки, прямо передбачені законодавством або додатковими документами щодо використання Сайту.

Сайт може містити посилання на сторонні сайти в Інтернеті. Вміст цих сторінок та їхню відповідність вимогам (достовірності, повноти тощо) Сайт не перевіряє. Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сторонніх сайтах, до яких Користувач отримує доступ через Сайт, а також за доступність таких сайтів або інформацію та наслідки їхнього використання.

Посилання (у будь-якій формі) на будь-які сайти, продукти, послуги, інформацію, що розміщені на Сайті, не є схваленням або рекомендацією Сайту, за винятком випадків, коли Сайт це прямо підтверджує.

Зв’язок з користувачем

Адміністрація Сайту та особи, які виступають від імені Сайту, мають право надсилати інформаційні електронні повідомлення на зазначену Користувачем електронну адресу, номер телефону або посилання на сторінку в соціальних мережах, повідомлення про події, що стосуються Сайту або пов’язані з його діяльністю та особами, яких він представляє.

Заключні положення

Даний договір підпорядковується і тлумачиться відповідно до чинного законодавства, що регулює загальний захист даних. Всі питання, що не врегульовані цим документом, розглядаються відповідно до законодавства. Усі можливі суперечки, що виникають у зв’язку з цим договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

У випадку, якщо через певні обставини одне або кілька положень цього договору будуть визнані недійсними або нечинними, це не впливає на юридичну силу і застосовність інших положень цього документу.

Тимчасова бездіяльність Сайту у разі порушення Користувачем чи іншими сторонами угоди не виключає можливості Сайту в подальшому застосувати відповідні заходи для захисту своїх інтересів. Це також не означає відмови Сайту від своїх прав у випадку подібних порушень у майбутньому.

Будь-які суперечки, що виникають в зв’язку з цією угодою, підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Сайту згідно з чинним законодавством.

Цей Користувальний Договір розроблений і діє в рамках чинного законодавства, що регулює захист персональних даних фізичних осіб та їх вільне переміщення.

TG